:: FI|芬兰华人及中国留学生之家论坛出国版

长期警示 警惕专骗海外华人的国内网络骗子:所谓外国交友招聘招租但不以外国电话联络的新ID必为骗子 (骗子其实根本不在外国);鼓动点击某处看图看详情的新ID必为骗子(假入口骗密码)。


0 0 [16楼]

看看作参考


[发布:北京时间 2013/4/4 22:46:11]

名号:rabbit222 女
级别:新到

0 0 [17楼]

我要知道~~


[发布:北京时间 2013/4/5 13:29:29]

名号:yvettebl 女
级别:新到

0 0 [18楼]

kkkkkkkkk


[发布:北京时间 2013/4/5 13:33:36]

名号:马小爷 女
级别:立少

0 0 [19楼]

为什么芬兰版那么冷清还要回复可见啊…


[发布:北京时间 2013/4/5 14:49:26]

名号:zwai 男
级别:立壮

0 0 [20楼]

~~~@@~~~


[发布:北京时间 2013/4/5 23:01:06]

名号:scude 男
级别:新到

0 0 [21楼]


[发布:北京时间 2013/4/6 12:50:31]

名号:dwight26 男
级别:新到

0 0 [22楼]

kkk


[发布:北京时间 2013/4/6 18:38:04]

名号:zgfjc 男
级别:县壮

0 0 [23楼]

来看看~先谢楼主咯


[发布:北京时间 2013/4/6 19:38:43]

名号:azul2011 女
级别:户少

0 0 [24楼]

有就行啊啊啊啊啊 啊啊啊


[发布:北京时间 2013/4/6 20:47:38]

名号:netalie8843 男
级别:新到

0 0 [25楼]

进来看下


[发布:北京时间 2013/4/7 11:34:05]

名号:Num_暮成月 男
级别:立壮

0 0 [26楼]

看看神马情况


[发布:北京时间 2013/4/7 15:46:44]

名号:ryuukei 女
级别:新到

0 0 [27楼]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`


[发布:北京时间 2013/4/7 16:32:09]

名号:piratte 女
级别:新到

0 0 [28楼]

看看。。。。


[发布:北京时间 2013/4/7 17:40:07]

名号:yinynick 男
级别:立壮

0 0 [29楼]

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk


[发布:北京时间 2013/4/8 14:18:17]

名号:kid_gaoyuan 男
级别:立少

0 0 [30楼]

看看是什么


[发布:北京时间 2013/4/8 17:42:29]

名号:膝盖肉多多 女
级别:立少

 278  2/19 9712345678...8:
 

此论坛页面上的内容为论坛用户自行编写发布,责权皆属发帖用户,且不代表KINA.cc网站的观点。